Centrum Integracji Społecznej w Krakowie

Centrum Integracji Społecznej w Krakowie

21
0
SHARE

DSC_1762aaa72Galicyjska Fundacja „Wsparcie, Integracja, Rozwój” ma wolne miejsca w programie Centrum Integracji Społecznej. Centrum stawia sobie za cel aktywizację zawodową i społeczną osób, które znalazły się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy. Udział w programie to możliwość skorzystania z bezpłatnych zajęć reintegracji społecznej i zawodowej.

W ramach centrum zajęcia odbywają się pięć dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku) w wymiarze 7 godzin dziennie. 4 dni to intensywna praca związana z poprawą sytuacji zawodowej uczestników, natomiast jeden dzień poświęcony jest na reintegrację społeczną.

Uczestnikiem Centrum Integracji Społecznej może zostać osoba:

– długotrwale bezrobotna (zarejestrowana w Urzędzie Pracy co najmniej przez 12 miesięcy w przeciągu ostatnich 2 lat),

-uzależniona, która zakończyła terapię,

-zwolniona w ciągu ostatnich 12 miesięcy z zakładu karnego,

-bezdomna,

-realizująca Indywidualny Program Wychodzenia z Bezdomności,

-niepełnosprawna,

-chora psychicznie,

-będąca uchodźcą i realizującą indywidualny program integracji,

-która podlega wykluczeniu społecznemu i ze względu na swoją sytuację życiową nie jest w stanie samodzielnie zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych i znajduje się w sytuacji powodującej ubóstwo oraz uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym.

Projekt wymaga dużego zaangażowania, jednak uczestnicy otrzymują comiesięczne świadczenie integracyjne w wysokości 50% zasiłku dla bezrobotnych w pierwszym miesiącu próbnym i 100% tej kwoty w następnych miesiącach.

Największą zaletą uczestnictwa w programie jest szansa na powrót na rynek w ramach tzw. zatrudnienia wspieranego

Osoby zainteresowane udziałem w zajęciach mogą zgłaszać się do Filii MOPS w Krakowie, właściwej dla miejsca zamieszkania. Więcej informacji można uzyskać dzwoniąc do Galicyjskiej Fundacji „Wsparcie, Integracja, Rozwój” (tel. 12-6370904, 730039431) lub do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (tel. 12- 6165468).

Wioleta Gaweł

Fot. Anna Loch

BRAK KOMENTARZY

Zostaw odpowiedź