Inforynek

Inforynek

6
0
SHARE

inforynek_2013_04_12_9
Fot. Plac Bankowy dawniej i dziś, źródło: Vicipedia

Warto przeczytać jak wyglądała polityka i gospodarka finansowa Polski przed wojną i porównać jak wygląda dziś!

Po odzyskaniu niepodległości w 1918 r. państwo polskie, na czele którego stanął Józef Piłsudski natychmiast przystąpiło do budowania państwowości w tym finansowej. Pierwsze dekrety wydane przez naczelnika państwa porządkowały niespójny, rozproszony na ziemiach wcześniej okupowanych przez zaborców system bankowości, a właściwie uzupełniały jego brak.

inforynek_2013_04_12_11
Fot. Banki-zdjec.pl, fragmenty tekstu: Historiagospodarcza.pl

W 1919 roku powstała pierwsza państwowa instytucja bankowa: Pocztowa Kasa Oszczędności. Celem nowej instytucji było gromadzenie oszczędności pieniężnych, oraz upowszechnianie obrotów bezgotówkowych. Gromadzone środki pieniężne lokowane były głównie w państwowych papierach wartościowych

W tym samym roku działalność rozpoczął Bank Rolny. Zadaniem banku było udzielanie kredytów drobnym i średnim właścicielom rolnym, a w 1921 r został przekształcony w Państwowy Bank Rolny.

Zintegrowany polski system bankowy powstał dopiero w 1924 r wraz z początkiem reformy Grabskiego. Przeprowadzone reformy doprowadziły do stabilizacji finansowej, powstał prawdziwy bank centralny – Bank Polski. Wprowadzono nową walutę – złoty zamiast marki polskiej, opracowano również pierwsze polskie prawo bankowe. Zgodnie z prawem bankowym, w nowym systemie funkcję nadzorującą pełniło Ministerstwo Skarbu.

Dokonano zmian organizacyjnych w bankach państwowych, nowe podstawy prawne uzyskały dwa istniejące banki Pocztowa Kasa Oszczędności i Państwowy Bank Rolny. Właśnie te dwa banki odegrały dużą role w mobilizowaniu działalności inwestycyjnej poprzez rozwój kredytów długoterminowych.

W maju 1924 powstał Bank Gospodarstwa Krajowego, który finansował przedsiębiorstwa państwowe, inwestycje samorządowe oraz budownictwo mieszkaniowe. Pocztowa Kasa Oszczędności w 1929 roku powołała w celu prowadzenia operacji zagranicznych kolejny bank, którego była właścicielem. Był to Bank Polski Kasa Opieki, udzielała ona pomocy finansowej emigracji polskiej oraz popierała polski handel zagraniczny.

Okres międzywojenny to także rozwój działalności Banków Ludowych, były to spółdzielnie oszczędnościowo-pożyczkowe.

Wybuch II wojny światowej stworzył niebezpieczną sytuację dla Banku Polskiego, gdyż rząd wydał decyzję o ewakuacji mienia banku tj. gotówki i złota poza granicę, kraju. Siedzibą Banku Polskiego do 1940 r. był Paryż a następnie Londyn.

Opracowała: Grace Wood

BRAK KOMENTARZY

Zostaw odpowiedź