Jak fizyka pomaga zrozumieć życie społeczne

Jak fizyka pomaga zrozumieć życie społeczne

75
0
SHARE

Na każdym uniwersytecie funkcjonują różne wydziały, na których studenci kształcą się w wielu kierunkach. Może nawet wydawać się dziwne, że na Akademii Górniczo-Hutniczej znajduje się Wydział Humanistyczny. A jednak, nauki zwane ścisłymi, i te zaliczane do humanistycznych, mają zaskakująco wiele powiązań.

Zastanówmy się choćby nad fizyką. Z termodynamiki wiemy, że najmniej energii tracimy w wyniku przemian odwracalnych, czyli takich, które zachodzą na granicy równowagi (co oznacza, że wystarczy bardzo niewielka zmiana warunków, by kierunek na przykład przepływu ciepła zmienił się na przeciwny). Jakie płyną z tego wnioski dla polityków, a także dla działaczy społecznych? Rządzący powinni zdawać sobie sprawę, że gwałtowne, wręcz szokowe zmiany prowadzą do utraty energii (choć niekoniecznie władzy). A już na pewno nagłe skonfliktowanie się z dwiema znaczącymi grupami społecznymi nie przynosi pożytku. Zwykli ludzie natomiast mogą się dowiedzieć, że nieopłacalne jest wywoływanie rewolucji, i że bardziej ekonomicznie będzie stopniowo wpływać na państwo, choćby poprzez rozmowy między sobą, chodzenie na wybory i weryfikowanie oraz pogłębianie swojej wiedzy.

Z drugiej strony, mamy też pojęcie momentu bezwładności. Im moment bezwładności jest większy, tym trudniej zmienić ruch obrotowy ciała. Gdyby interpretować to w na gruncie społecznym – kiedy już zaczną się przemiany, to im będą szybsze, tym trudniej będzie je zatrzymać. To znaczy, że gdy już obywatele zdecydują się działać, muszą to robić sprawnie, a wtedy naprawdę niełatwo będzie im przeszkodzić. Druga strona medalu jest taka, że przemiany mogą pójść za daleko, a wówczas „rewolucja pożera własne dzieci”.

Jeśli chodzi o stosunki międzynarodowe, również można odnaleźć naukowe analogie. Wojny są szkodliwe, ponieważ zaburzają panujący porządek w tak dużym stopniu, że bardzo trudno jest przywrócić stabilność. Dodatkowo, konflikty zbrojne powiększają entropię, czyli chaos, a jak wiadomo, utrzymanie istniejącego stanu pochłania mniej energii, niż przywrócenie go, gdy już entropia wzrośnie.

Z powyższych zasad wynika, że zmiany w państwie powinny być wprowadzane zdecydowanie, ale stabilnie i pokojowo. Uważam, że przeanalizowanie także i innych praw i pojęć fizycznych wniosłoby wiele do wiedzy o mechanizmach rządzących światem. W związku z tym, politykom, dziennikarzom i społecznikom z całą pewnością nie zaszkodziłaby znajomość fizyki.

Gabriela Opiła

BRAK KOMENTARZY

Zostaw odpowiedź