Kraków: Odwołać i zamknąć usta

Kraków: Odwołać i zamknąć usta

42
0
SHARE

Konflikt w Radzie Dzielnicy może zakończyć się odwołaniem Zarządu – w poniedziałek poinformowała media Fundacja Stańczyka.  W informacji wskazano datę – wtorek 6 października i godzinę 18:30 o mającej odbyć się sesji nadzwyczajnej Rady Dzielnicy IX Łagiewniki – Borek Fałęcki, podczas której radni najprawdopodobniej mieli podjąć próbę odwołania Zarządu Rady Dzielnicy.

Powodem są krytyczne wypowiedzi na temat radnych dzielnic udzielane przez wiceprzewodniczącą Rady, panią Renatę Grotowską, w mediach. Radni powołując się na utratę zaufania do jej osoby, złożyli już wcześniej do przewodniczącego Rady wniosek o jej odwołanie z Zarządu. Z nieoficjalnych informacji wynika, że teraz zamierzają posunąć się o krok dalej i odwołać cały Zarząd. Takiemu rozwiązaniu konfliktu między wiceprzewodniczącą a radnymi sprzeciwiają się organizacje pozarządoweczytamy w przesłanej informacji.

Dwie organizacje pozarządowe: Stowarzyszenie Pracownia Obywatelska i Fundacja Stańczyka, organizacje działające na rzecz przejrzystości działań i wzmocnienia Dzielnic, postanowiły pojawić się na zapowiedzianej sesji z apelem o przestrzeganie prawa do wolności słowa i krytyki. Zachęciły także media do przybycia na sesję i przyjrzenia się całej sprawie, a oprócz tego zaprosili również mieszkańców dzielnicy.

Nie zgadzamy się na “karanie” radnych, którzy występują przed szereg, mówiąc o nieprawidłowościach. Możliwość swobodnej konstruktywnej krytyki jest szansą na autentyczny dialog. Zamykanie ust krytykom, nadużywając prawa, nie sprawi, że problemy znikną, może  natomiast sprawić, że Rada Dzielnicy IX utraci zaufanie mieszkańców, może też negatywnie wpłynąć na wizerunek pozostałych Rad Dzielnicinformuje „Stańczyk”.

Podobno konflikt między wiceprzewodniczącą a radnymi rozpoczął się od artykułu “Radni krakowskich dzielnic wiedzą, jak dorobić do diety” w Dzienniku Polskim z 1 września, w którym Pani Renata zwróciła uwagę na nieprawidłowości, jakie zdarzają się przy wyznaczaniu przedstawicieli Rad Dzielnic do odbioru inwestycji. Pani Renata nie odniosła się w nim bezpośrednio do swojej Rady, podzieliła się ogólnymi uwagami na temat zasad i praktyki wysyłania na odbiory i zaproponowała inny sposób organizacji tego zadania: stałą podwyżkę diet radnych bez uzależniania jej kwoty od liczby odbiorów, w których radny uczestniczy. Radni Dzielnicy IX, oburzeni krytyką, zażądali publicznych przeprosin. W przeciwnym wypadku zagrozili odwołaniem jej z funkcji – dowiadujemy się z pisma.

Organizacje pozarządowe zaalarmowane wcześniej o konflikcie uczestniczyły już 22 września na sesji Rady Dzielnicy kiedy to padła zapowiedź odwołania wiceprzewodniczącej. Wówczas radni zrezygnowali jednak z poruszania tego tematu na sesji w zamian jednak, następnego dnia wystosowali do Przewodniczącego Dzielnicy wniosek o odwołanie Pani Grotowskiej z funkcji wiceprzewodniczącej Zarządu, pomijając posiedzenie sesji.

Dowiadujemy się że w opinii prawnika Fundacji Stańczyka, Przemysława Żaka, taki wniosek jest jednak niewystarczający. Odwołać członka Zarządu, zgodnie ze Statutami Dzielnic, można odwołując – w zastrzeżonych wąsko sytuacjach – Zarząd albo odwołując Przewodniczącego (co z mocy prawa powoduje odwołanie reszty Zarządu). Odwołać jednak jedną osobę Rada może jedynie na wniosek Przewodniczącego.  Zatem radni dzielnicy nie nauczyli się interpretacji prawnej dokumentw na mcy których pełnią swoje funkcje

Dalej Fundacja stwierdza, że wniosek został umotywowany jedynie utratą zaufania do radnej. Taki powód jest  w opinii przewodniczącego Rady Dzielnicy IX niewystarczający – utratę zaufania należałoby uzasadnić. W związku z tym radni mogli podjąć kontrowersyjną decyzję o próbie odwołania całego Zarządu, ale tego nie uczynili gdyż pewnie nie odpowiada im tylko krytykująca ich zachowania wiceprzewodnicząca.

Konflikt spowodował szerszą reakcję Fundacji Stańczyka i Stowarzyszenia Pracownia Obywatelska i podczas odbywającego się 29 września Konwentu Przewodniczących Rad Dzielnic obie organizacje zaapelowały aby zadbać o większą przejrzystość w kwestii delegowania radnych do odbiorów i  przedstawiły proponowane rozwiązania: publikowanie kryteriów wyznaczania  radnych do odbiorów oraz listy osób uczestniczących w odbiorach na stronach internetowych dzielnic. Organizacje planują również zorganizowanie międzydzielnicowego spotkania, na którym dyskutowane będą dobre praktyki Dzielnic w ww. kwestii oraz wypracowywane pozytywnego rozwiązania – napisała do mediów Anna Cioch specjalistka ds. promocji Stowarzyszenie Pracownia Obywatelska.

Dorota Ziomala

Fot. Youtube.org

BRAK KOMENTARZY

Zostaw odpowiedź