Ostatnia sesja przed wakacyjną przerwą

Ostatnia sesja przed wakacyjną przerwą

0
0
SHARE

herbKrakowianie ze Swoszowic, Małych Błoń oraz wszyscy których interesuje co będzie się działo z obszarem Parku Aleksandry Południe i Północ – mowa będzie o miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Każdy obywatel ma prawo uczestniczenia w sesji Rady Miasta.

Środa 10 lipca o godz. 10 rozpocznie się 79. sesja Rady Miasta Krakowa. W porządku obrad znajdują się 42 punkty. Radni dyskutować będą o miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego dla obszarów: „Swoszowice – Uzdrowisko”, „Swoszowice – Wschód”, „Lubomirskiego – Beliny Prażmowskiego”, „Małe Błonia”, „Park Aleksandry – Północ”, „Park Aleksandry – Południe”.

Radni zadecydują też o losie uchwały autorstwa grupy radnych, wprowadzającej zmiany w uchwale RMK z 11 czerwca 2008 roku, w sprawie zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców. Zmiany w uchwale wymusza wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego dotyczący zapisu o niemożności zbycia lokali na rzecz najemców w sytuacji, kiedy posiadają oni tytuł prawny do innej nieruchomości lub lokalu. Katalog tych tytułów prawnych wymaga doprecyzowania według NSA. Radni będą dyskutować również, w trybie jednego czytania, o projekcie uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa, w tym o przebiegu i realizacji przedsięwzięć w niej ujętych. Kolejna zwyczajna sesja odbędzie się po wakacyjnej przerwie 28 sierpnia o godz. 10.

1

Porządek obrad znajdziecie Państwo:

https://www.bip.krakow.pl/?bip_id=1&dok_id=29972&sub=porzadek_obrad

St. Styczyński

BRAK KOMENTARZY

Zostaw odpowiedź