Poeta prosto z Ameryki w PSALM-ie

Poeta prosto z Ameryki w PSALM-ie

0
0
SHARE

Ihnatowicz

XXII Zaproszenie na wieczór autorski 23 VI 2013 r.

Podziemny Salon Artystyczno-Literacko-Muzyczny („PSALM) przy Kościele pw. Matki Bożej Różańcowej w Krakowie-Piaskach Nowych, przy ul. Nowosądeckiej 41, zaprasza miłośników dobrej poezji do Domu Parafialnego na spotkanie z wybitnym poetą emigracyjnym, nestorem polskich pisarzy, eseistów, krytyków literackich i tłumaczy za granicą, żywą ikoną polskiej literatury na obczyźnie – księdzem profesorem Januszem Arturem Ihnatowiczem, em. wykładowcą teologii i (patrystyki) bazyliańskiego Uniwersytetu św. Tomasza w Houston w Teksasie (USA),laureatem Nagrody im. Kościelskich (Genewa 1973), uhonorowanym przez Jana Pawła II papieskim medalem „Pro Ecclesia et Pontifice” (Watykan 1997), członkiem Związku Polskich Pisarzy na Obczyźnie. Zapraszamy na przepiękny, poetycki wieczór z cyklu: „Poezja kapłańska” (wiersze w wykonaniu Autora) oraz na rozmowę z niezwykłym Księdzem Profesorem – o wierze, patriotyzmie na emigracji, poezji i psalmach, którą poprowadzi dr Marek Mariusz Tytko (UJ), pedagog kultury. Termin: niedziela, dnia 23 czerwca 2013 r., godz. 19.00-21.00, wstęp wolny. Dojazd: tramwajami nr 24, 50, autobusami nr 164, 204, 244, przystanek: Piaski Nowe.

Janusz Artur Ihnatowicz jest rodowitym „wilniukiem”, urodził się w Wilnie 26 lipca 1929 r. Podczas II wojny światowej przebywał w Częstochowie. Emigrował z Polski w 1946 r. wpierw do Irlandii, gdzie w studiował filozofię i psychologię w Uniwersytecie w Dublinie (1948-1951) i gdzie uzyskał dyplom bakałarza sztuk i nauk (Bachelor of Arts and Sciences). Następnie, po ukończeniu studiów wyjechał do Kanady, gdzie mieszkał w latach 1951-1969, w końcu osiadł na stałe w Stanach Zjednoczonych w 1969 r., wiążąc się z Uniwersytetem św. Tomasza w Houston w Teksasie.

Warto podkreślić, że Ihnatowicz był korektorem literackim pierwszego wydania „Biblii Tysiąclecia” w 1965 r. Czytelnikom polskim dał się poznać jako tłumacz poetów angielskich i amerykańskich (m.in. Walta Whitmana, Ezry Pounda i in.), na angielski przetłumaczył z kolei sztukę „Sokrates”Jerzego Zawieyskiego. Jako poeta zadebiutował prawie sześćdziesiąt lat temu w miesięczniku studentów polskich za granicą „ŻycieAkademickie” (Londyn 1954). Z kolei jako prozaik zaprezentował się w emigracyjnym tygodniku „Życie”. Był członkiem słynnej, poetyckiej grupy „Kontynenty”, związanej z czasopismem „Kontynenty-Nowy Merkuriusz” w Wielkiej Brytanii.

Opublikował następujące książki poetyckie: „Pejzaż z postaciami” (Londyn 1972), „Wiersze wybrane” (Kraków 1973), „Displeasure” (1975), „Niewidomy z Betsaidy” (Warszawa 1991), „Wiersze wybrane” (Houston 1990), „Epigramat o nadziei i inne wiersze (1992-2003)” (Rzeszów 2004), „Od czasu kto nas wyzwoli? Wiersze 1950-2006” (Toronto 2007) oraz książkę eseistyczną „Świadectwo dane łasce i Refleksje o teologicznej wędrówce” (Ząbki 2004).

Ks. J.A. Ihnatowicz drukował m.in. w następujących polskich czasopismach emigracyjnych: „Kontynentach”, „Kulturze” (paryskiej), „Merkuriuszu Polskim”, „Oficynie Poetów i Malarzy”, „Oficynie Poetów i Prozaików”, „Wiadomościach” (londyńskich), „Życiu Akademickim”. Z krajowych czasopism warto wspomnieć krakowskie „Arcana”.

Jego przekłady „Psalmów” z języka hebrajskiego zostały wydrukowane w antologii pt. „Izrael w poezji polskiej” (Paryż 1958). Publikował także w antologii pt. „Ryby na piasku” w Londynie. Jest członkiem Polskiego Instytutu Naukowego w Ameryce z siedzibą w Nowym Jorku oraz Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie z siedzibą w Londynie, nadto w kraju – Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Ihnatowicz jest laureatem Nagrody Literackiej Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie (Londyn 2011).

Marek Mariusz Tytko

BRAK KOMENTARZY

Zostaw odpowiedź