Ptaszkiewicz – Dostrzegam Seniorów

Ptaszkiewicz – Dostrzegam Seniorów

5
0
SHARE

wydarzenia_klub seniora_Jag Las.1Dwadzieścia lat od transformacji a w Polsce nadal funkcjonują PRL-owkie kluby seniorów jak na załączonej fotografii, którą wykonaliśmy teraz na jednym z osiedli na potrzeby tego komentarza. Za najbliższe 10 lat będzie nas, seniorów w Krakowie co najmniej  dwa razy tyle – aktywnych pełnych jeszcze energii i pomysłów do działania więc miasto powinno się do tego przygotować. Cenną energię i aktywność seniorów można wykorzystać, jednocześnie pomagając im by mogli spędzać godnie i przyjemnie swój wolny czas. Ich wiedza, doświadczenie i zaangażowanie są nieocenione w budowaniu przestrzeni społecznej, sami potrafią być w tym skuteczni – mówi kandydat na prezydenta Sławomir Ptaszkiewicz. 

– Musimy zaplanować pewne działania i przygotować przestrzeń do ich realizacji, tego w Krakowie brakuje. Tej przestrzeni do działania brakuje w każdym obszarze aktywności społecznej, podobnie było z Ambasadą Krakowian, którą ufundowałem, gdyż nie dało się wyprosić w urzędzie miasta. Rezultaty Ambasady Krakowian po 5 miesiącach są rewelacyjne: ponad 300 spotkań, ponad 40 grup, które w tym miejscu zagospodarowują przestrzeń, integrują się i budują swoją wizję aktywności obywatelskiej, to miejsce po prostu żyje.

– Seniorzy to kolejny obszar życia miasta, który trzeba zagospodarować, urządzić i pomóc aktywnym seniorom w realizacji ich pomysłów.

– Po wielu spotkaniach z seniorami na osiedlach jestem zbudowany ich aktywnością, wiedzą, doświadczeniem. Seniorzy, przy odpowiedniej pomocy, oddaniu im do zagospodarowania części  przestrzeni mogą stanowić swoistą straż obywatelską w zakresie bezpieczeństwa w swoim najbliższym środowisku. To oni zwracają uwagę i patrzą na to czego inni, młodsi ludzie w swoim zabieganiu nie widzą. Ich ogromne doświadczenie, aktywność i zaangażowanie trzeba przyjaźnie wykorzystać gdyż to co jest w przestrzeni miejskiej najtrudniejsze – bezpieczeństwo często ludzi mało  obchodzi, jeśli ich bezpośrednio nie dotyka.      

Wszystko to ładnie brzmi szczególnie teraz przed wyborami zapewne wszyscy kandydaci łącznie z dotychczasowym prezydentem J. Majchrowskim na czele podpisaliby się pod pańskimi pomysłami, ale jak tego realnie dokonać?

– Przede wszystkim zaplanować i zagospodarować przestrzeń miasta, biorąc pod uwagę wszystkie te aspekty o których mówiłem, weryfikując również plan zagospodarowania przestrzennego:

  • przestrzeń placów, skwerów miejskich w tym osiedlowych, terenów zielonych w porozumieniu z gospodarzami osiedli mieszkaniowych;
  • przystosować chodniki, zejścia, odpowiednią ilość zjazdów na wózki inwalidzkie itd.

Urzędnicy cały czas zapewniają, że wszystko to jest zaplanowane w projektach miejskich a jednak realnie nie funkcjonuje, nie jest wprowadzane w życie, realizowane w konkretnych działaniach.

Zgadza się, nie jest realizowane dlatego zapraszam architektów z zagranicy aby te aspekty poruszyć na szerszym forum i pokazać jak może funkcjonować odpowiednio zagospodarowana przestrzeń (czytaj).

– Trzeba też przeznaczyć na ten cel realne środki w budżecie miasta. Złożyłem wniosek do budżetu obywatelskiego na rozpoczęcie takich działań – na zorganizowanie w kilku miejscach miasta przestrzeni dla seniorów tzw. „Centra Seniorów”. Niestety zwyciężyły projekty realizowane w przestrzeni internetowej ale to nie znaczy, że władze miasta zostały z tego obowiązku zwolnione.

– Wyliczyłem, składając projekt  „Centów Seniora” do budżetu obywatelskiego, że na ten cel potrzeba w granicach 10 milionów złotych i taka kwota powinna się znaleźć w budżecie miasta na 2015 r., aby można było rozpocząć systemowe działania z zakresu zagospodarowania przestrzeni dla seniorów.

Co Pan rozumie pod pojęciem działania systemowe … Prezydent Majchrowski podczas jednego ze spotkań na osiedlu „starych ludzi” zapowiedział rewitalizację osiedla, nie wyjaśniając ludziom co się za tym kryje.

– Wszystko co wcześniej powiedziałem o aktywności seniorów i roli jaką mogliby spełnić w środowisku odnosi się do zapewnienia im przestrzeni działania i w pierwszej kolejności spojrzenia na obiekty już istniejące, często nie w pełni wykorzystane:

  • szkoły w porze popołudniowej, biblioteki, ośrodki i domy kultury, inne obiekty użyteczności publicznej, które w jakiś sposób dałoby się przystosować i wykorzystać;
  • zapewnienie na ten cel środków finansowych;

– Ujęcie tego w odpowiednim planie zagospodarowania zarówno przestrzennego jak i budżetowego zapewni rozpoczęcie działań systemowych, które w efekcie muszą doprowadzić do założonego celu.

Wypowiada się pan ciepło o seniorach, o ich aktywności i zaangażowaniu, mówiąc wprost – „jestem zbudowany po spotkaniach z tymi ludźmi, to może być taka szkoła integracji pokoleniowej, płaszczyzna przekazywania doświadczeń, ogromna wartość społeczna naszego miasta”. Skąd takie podejście, u człowieka jeszcze dosyć młodego i zamożnego? Potocznie przyjmuje się, że nie jest to cecha ludzi młodych a już na pewno zamożnych? 

– Potwierdzam raz jeszcze, jestem zbudowany po spotkaniach z ludźmi starszymi a postawę i odniesienie do drugiego człowieka zapewne wynosi się z domu rodzinnego. 

– Z przykrością stwierdzam, że dziś ludzi starszych często nie stać na pełne korzystanie z dobrodziejstw cywilizacji, z kultury i jest to smutne. Dlatego jestem przekonany, że tej grupie należy się więcej troski i uwagi niż to jest teraz realizowane.

– Troska i uwaga powinna być jednak mądrze ujęta w systemie, gdyż wsparcie należy się tam gdzie jest konkretna potrzeba, a nie z klucza przydzielana pomoc w zależności od osiągniętego wieku. Wiek nie powinien być wyznacznikiem pomocy tylko konkretna potrzeba. Nie wszyscy ludzie, którzy osiągnęli jakąś granicę wieku potrzebują wsparcia np. przy zakupie tańszych biletów do teatru, muzeum czy kina lub biletu komunikacji miejskiej.

– Dzisiejsza polityka pomocy z klucza obciąża nadmiernie system i w gruncie rzeczy nie wiele pomaga potrzebującym.

Dziękujemy za rozmowę,

rozmawiała Grażyna Gregorowicz

wydarzenia_klub seniora_Jag Las.2

 Sławomir Ptaszkiewicz podczas spotkania z seniorami na osiedlu Kurdwanów w przyjaznej komitywie

BRAK KOMENTARZY

Zostaw odpowiedź