Reaktywacja Zespołu ds. CSR przy Prezesie Rady Ministrów

Reaktywacja Zespołu ds. CSR przy Prezesie Rady Ministrów

13
0
SHARE

Przyroda_tulipany_WGDnia 29 września 2014 r. w Warszawie, w Ministerstwie Gospodarki odbyło się posiedzenie reaktywowanego* Zespołu do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw, który jest organem pomocniczym Prezesa Rady Ministrów. W posiedzeniu wzięli udział wicepremier i minister gospodarki – Janusz Piechociński oraz sekretarz podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki – Grażyna Henclewska.

Janusz Piechociński wyraził nadzieję, że:

–  „nowy Zespół do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw przyczyni się do wzmocnienia idei i roli CSR w budowaniu ładu gospodarczego opartego na poczuciu odpowiedzialności za oddziaływanie społeczne i środowiskowe podejmowanych działań” – napisał na swoim blogu minister J.Piechociński.

Głównym zadaniem reaktywowanego Zespołu będzie tworzenie rekomendacji w zakresie realizacji zasad CSR w ramach polityki gospodarczej. Rekomendacje będą wypracowywane na drodze dialogu między administracją publiczną i organizacjami zajmującymi się kwestiami społecznej odpowiedzialności.

W Zespole uczestniczy Forum Odpowiedzialnego Biznesu, organizacja pozarządowa aktywnie promująca ideę społecznej odpowiedzialności oraz dobre praktyki z zakresu CSR.

*Powołany z dniem 8 maja 2009 r. do życia Zespół ds. Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw, został zlikwidowany w dniu 21 sierpnia 2013 r.

Joachim Stangel

Fot. WG.

BRAK KOMENTARZY

Zostaw odpowiedź