Spotkania z książką – Polskie ścieżki masonerii

Spotkania z książką – Polskie ścieżki masonerii

9
0
SHARE

Czwartek 11 czerwca o godz. 18:00 Księgarnia Gazety Polskiej gościć będziemy ks. prof. Andrzeja Zwolińskiego. Spotkanie na temat „Tajne mechanizmy władzy” poprowadzi red. Witold Gadowski, jeszcze na ul. Jagiellońskiej 11.

Ks. prof. Andrzej Zwoliński to jeden z najwybitniejszych polskich teologów zajmujących się współczesnymi zjawiskami społecznymi, popularyzator nauczania społecznego Kościoła katolickiego, socjolog, teolog i sektolog.

Doktorat z socjologii uzyskał w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Habilitował się w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie ( obecny Uniwersytet Papieski Jana Pawła II ) z nauk teologicznych – katolicka nauka społeczna. Jest profesorem zwyczajnym Wydziału Nauk Społecznych UPJPII i kierownikiem tamtejszej Katedry Katolickiej Nauki Społecznej.nW okresie PRL organizował rekolekcje historyczne dla młodzieży oraz Tygodnie Kultury Chrześcijańskiej w Rabce-Zdroju.

Ks. prof. Andrzej Zwoliński jest autorem ponad stu dzieł z zakresu teologii i socjologii, sektologii, historii idei, katolickiej nauki społecznej, etyki życia gospodarczego, manipulacji społecznych i religioznawstwa m.in. dostępnych u nas książek : Polskie ścieżki masonerii oraz niedawno wydanej pt. Religia masońska.

Polskie ścieżki masonerii

Ścieżki masonerii w historii Polski są mało znane, trudno jednak zrozumieć wiele faktów bez świadomości, że mają też swoje korzenie masońskie. Wiedza ta jest prawie nieobecna w polskiej historii popularnej, stąd pojawienie się tego tematu zwykle budzi sensację i niezdrowe zaciekawienie, co nie ułatwia przekazu prawdy o „braciach z loży”.

Polska masoneria była obecna w rożnych epokach historii naszego kraju. Jej odrodzenie się we współczesnej Polsce jest okazją, by podjąć polemikę z propagowanymi przez loże ideami. Spotkanie owych myśli i idei może być ubogacające w kontekście kształtowania się życia społecznego w Polsce.

Wszystkie zawarte w książce treści są udokumentowane historycznie. Ta bogato ilustrowana książka prowadzi Czytelnika od historycznych początków wolnomularstwa polskiego przez czasy stanisławowskie, rozbiory, niepodległość, II Rzeczpospolitą, wojnę i emigracje, PRL, aż po czasy współczesne.

Religia masońska

Masonerię zawsze otaczała aura tajemniczości, niedomówień i kontrowersji. Kim są masoni? Na czym opiera się ich wizja świata? Jakie są ich relacje z Kościołem? Czy oddziałują na politykę, kulturę, społeczeństwo? Autor niniejszej publikacji odpowiada na te pytania w sposób rzeczowy, powołując się na bogatą dokumentację historyczną. Przybliża świat masonów, ich złożonych rytuałów i symboliki, jaką się posługują.

Fot. Youtube.org

BRAK KOMENTARZY

Zostaw odpowiedź