Targi Pracy – Informacja, Doradztwo, Oferty Pracy

Targi Pracy – Informacja, Doradztwo, Oferty Pracy

13
0
SHARE

Targi PracyWojewódzki Urząd Pracy w Krakowie zaprasza pracodawców na najbliższe TARGI PRACY- INFORMACJA, DORADZTWO, OFERTY PRACY, które odbędą się 9 października w Krakowie.  Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 11.00 w Starej Zajezdni Kraków by DeSilva. Organizatorami Tragów Pracy są Publiczne Służby Zatrudnienia – Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie oraz EURES- sieć współpracy Publicznych Służb Zatrudnienia.

W obecnej sytuacji kiedy rynek zatrudnienia jest drastycznie niewystarczający w stosunku do potrzeb, targi pracy są dużą okazją dla bezrobotnych, poszukujących pracy, a szczególnie młodzieży, która może zapoznać się z ciekawymi (jak proponują organizatorzy) ofertami pracy oraz z ofertami staży i wolontariatu.

W zeszłorocznych Targach Pracy wzięło udział 1600 osób oraz blisko 50 podmiotów a wśród nich między innymi doradcy EURES z krajów europejskich oraz przedstawiciele Państwowej Inspekcji Pracy. W ramach tego przedsięwzięcia organizatorzy zapewnią każdemu wystawcy stoisko oraz obsługę techniczną i organizacyjną. Uczestnictwo w Targach Pracy jest bezpłatne, a firmy, które wezmą udział w tym przedsięwzięciu będą miały możliwość zamieszczenia informacji o profilu działalności i świadczonych usługach swojej firmy na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie:www.wup.krakow.pl

Pracodawcy, którzy chcą wziąć udział w Targach Pracy muszą wysłać prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy na adres: eures@wup-krakow.pl w temacie wpisując: Europejskie Dni Pracy 2014 najpóźniej do dnia 15 września br. Lub wysłać wypełniony formularz pocztą tradycyjną na adres: Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, Plac Na Stawach 1, 30-107 Kraków, z dopiskiem Europejskie Dni Pracy w Małopolsce 2014.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: www.wup-krakow.pl

 Żaklina Lomber

FOT. http://compfight.com/search/image

BRAK KOMENTARZY

Zostaw odpowiedź